Contract maatschappij-wetenschappen

19 augustus 2016

[heading title=”Seneca sluit contract met Molenberg Media” heading_style=”h3″ ]

Het gonst al een tijdje: ‘Komt er wel een methode voor de nieuwe eindtermen van Maatschappijwetenschappen?’ Met het oog op de ontwikkeling van een nieuwe methode, heeft Seneca deze zomer de samenwerking met Molenberg Media geformaliseerd. Een belangrijke stap op weg naar een methode die ook op de langere termijn standhoudt.

Seneca en Molenberg Media werken al jaren samen. Molenberg Media ziet net als Seneca het maatschappelijk belang van het uitgeven van een methode voor het vak Maatschappijwetenschappen. Daarom financiert het bedrijf een deel van de productie van lesboeken. Seneca heeft veel waardering voor deze stap van Molenberg Media. Concreet betekent dit dat de nieuwe methode er niet alleen komt, maar dat ook de continuïteit de komende jaren gewaarborgd is.

IMG_2116

Op de foto Bert Huisman van Molenberg Media en Marco Veldman van Seneca.