Maatschappijwetenschappen

Voor maatschappijwetenschappen is er een nieuwe uitgave! Sterk verbeterd, zowel qua inhoud, vormgeving als opdrachten. De methode sluit aan bij de geactualiseerde eindtermen en heeft voor havo één lesboek en voor vwo één lesboek. Zo hebben leerlingen voor het eindexamen alle leerstof in één boek. Voor havo komen er twee opdrachtenboeken en voor vwo drie.

Voorbeelden van de nieuwe methoden vindt u hier. Meer informatie over de inhoud, voorbeelden van lesplanning en PTA’s vindt u hier.

Auteurs en docenten op havo, vwo en vavo lichten in de filmpjes de vernieuwde uitgave toe.