Gratis lesmethode Social Studies

30 mei 2022

Laatste kans om de gratis TTO- methode maatschappijleer te bestellen. Uiterlijk 5 juli 2022 kan Seneca Burgerschap u het eerste deel van de methode Social Studies leveren, gratis. De methode bestaat uit de eerste hoofdstukken en is uitgevoerd in een goedkopere druk.

U kunt aangeven voor hoeveel leerlingen u de methode wilt bestellen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Geef s.v.p. aan of het om havo/vwo gaat of om vmbo. Uiteraard weet u nog niet exact om hoeveel leerlingen het gaat. Maar geef ons dan een schatting van het aantal klassen. Dan gaan we uit van een hoge schatting omdat later bijbestellen niet mogelijk is.

Als tegenprestatie voor het gratis mogen gebruiken van onze lesmethode, vragen wij u om in de loop van oktober t/m december feedback te geven. In januari 2023 mag u deel 2 verwachten met daarin de resterende hoofdstukken. Digitaal kunt u deel 2 al eerder verwachten, maar in gedrukte vorm kan dat pas in januari.

Wilt u voor uw leerlingen de boeken bestellen of wilt u graag nog wat meer informatie? Mail dan uiterlijk dinsdag 7 juni de adresgegevens van uw school, uw naam en 06 nummer en de aantallen naar: info@senecaburgerschap.nl

Hieronder ziet u 2 pagina’s uit de eerste proefversie.