havo Maatschappijleer

Wanneer is een samenleving gelukkig?

Deze vraag over het maatschappelijk geluk is de rode draad in de nieuwe Seneca-uitgave van maatschappijleer. De lijn zorgt ervoor dat leerlingen alle leerstof van het vak steeds kunnen koppelen aan het geluk van een samenleving. Zo krijgt het meer betekenis voor leerlingen.

Betekenisgericht onderwijs is het verschil tussen rijtjes stampen en echt leren redeneren

In onderstaande trailer kondigt Teun de Vries het boek en twee filmpjes aan waaronder een interview met ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit.

De auteurs van de nieuwe Seneca maatschappijleer voor de havo, Lennart Schra en Marco Veldman, vertellen in een korte video wat er zo bijzonder is aan deze vierde editie.

De auteurs en ontwerpers hebben de ervaringen van de maatschappijwetenschappen methode verwerkt in de methode voor maatschappijleer. Het resultaat is een methode speciaal voor havo-leerlingen geschreven met korte en scherpe teksten. Ook de frisse en uitnodigende lay-out en foto’s met vragen helpen de leerlingen bij het bestuderen van de lesstof.

ml-havo-4-flip

Nieuwsgierig? Bestudeer de proef waarin o.a. te zien is:

  • … dat maatschappelijk geluk de rode draad is in de methode;
  • … dat alle eindtermen van het vak zijn verwerkt;
  • … dat dilemma’s bij Seneca centraal staan;
  • … dat elk hoofdstuk een duidelijke inleiding en samenvatting kent;
  • … dat de teksten kort en krachtig zijn zonder uitweidingen;
  • … dat de concept-context benadering en analysevaardigheden centraal staan;
  • … dat deze didactiek stapsgewijs en betekenisgericht is opgebouwd;
  • … dat ook Europese samenwerking een volwaardige plaats kent in Seneca.

De methode Seneca wil leerlingen hun eigen waarden laten ontdekken door middel van het waardenlogboek

Unieke opbouw van de methode
De methoden van Seneca kennen twee leerdoelen. Eerst leren de leerlingen een aantal begrippen en vaardigheden die ze nodig hebben om de maatschappij om zich heen goed te begrijpen. Deze kennis nemen ze niet alleen mee in het schooljaar, maar is bagage “voor het leven”. Vervolgens wordt ingegaan op de praktijk van de Nederlandse samenleving: de verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie en democratische rechtsstaat.

“Ik vond het erg nuttig om je mensbeeld te ontwikkelen. Door Maatschappijleer heb ik echt een andere kijk op de wereld gekregen. Wanner ik nu naar het nieuws kijk of de krant lees, kijk ik hier heel anders naar dan de periode voor Maatschappijleer” (Ivar, havo4)

Praktisch voor havisten
De havo-vwo editie van Seneca is zo ontworpen dat zowel havisten als vwo’ers er mee aan de slag kunnen. Speciaal voor havisten combineert Seneca theorie met de praktijk. Zo krijgen de havisten middels een uitdagend simulatiespel gevoel bij waarden en belangen die spelen in politiek en maatschappij.

 

Daarnaast zet Seneca sterk in op persoonlijke waardenontwikkeling. De leerlingen leren reflecteren op de waarden die zij belangrijk vinden in hun persoonlijke leven en in de maatschappij. Op deze manier leren de leerlingen niet alleen zichzelf goed kennen, maar doen ze ook vaardigheden op die goed van pas komen op het HBO.

Docentenmateriaal
Docenten die lesgeven uit Seneca kunnen toegang krijgen tot de online Seneca-community. Daar vindt u alles om met snel Seneca aan de slag te gaan: een docentenhandleiding, een toetsenbank, pta’s en powerpointpresentaties. Daarnaast kunt u direct contact opnemen met de auteurs. Op deze manier wordt kennis en ervaring gedeeld!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de lesmethoden van Seneca?  Neem dan contact op met één van onze auteurs of bestel een beoordelingsset havo (vanaf 12 februari 2018).

Bestelgegevens

  • Seneca maatschappijleer havo lesboek 4e Editie € 29,99 (huurprijs ongeveer € 11,25 per jaar)  ISBN 9789492716002
  • Seneca maatschappijleer havo opdrachtenboek 4e Editie € 19,99 (huurprijs ongeveer € 7,50 per jaar)  ISBN 9789492716019 geen werkboek dat jaarlijks vervangen moet worden maar een full colour opdrachtenboek.