Module krijgswetenschappen

sfeerbeeld: Nederlandse marinier
24 februari 2022

Het vak maatschappijwetenschappen (MAW) is vooral gebaseerd op sociologie en politicologie. Toch zijn dit niet de enige vervolgopleidingen waarvoor MAW de leerlingen opleidt. Kijk op onze alumni-pagina om hierover meer te horen van oud-leerlingen.

Om leerlingen MAW bekend te maken met het brede aanbod aan vervolgopleidingen zijn moduleboekjes beschikbaar of in ontwikkeling. Denk hierbij aan modules Psychologie, Bestuurskunde, Antropologie en Criminologie. Al beschikbaar zijn de modules over een context, zoals de modules Pesten en Thailand . Ook is de module Onderzoek beschikbaar, bedoeld om leerlingen praktisch onderzoeksbegrippen te laten toepassen en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

In ontwikkeling is ook de module Krijgswetenschappen. Leerlingen uit havo 5 en vwo 5 krijgen hiermee de mogelijkheid om meer te weten te komen over een vervolgopleiding waar op school vaak maar weinig aandacht voor is: krijgswetenschappen. Hoe relevant deze opleiding is, blijkt maar weer uit de actualiteit zoals de oorlog in Oekraïne.

In deze module wordt niet alleen het vakgebied krijgswetenschappen beschreven. Ook de unieke functie en rol van de krijgsmacht staan centraal. Als voorbeelden worden verschillende missies behandeld: een vechtmissie, een vredesmissie en een nationale missie. Interviews met mensen uit het werkveld versterken het beeld van wat de leerlingen kunnen verwachten.

Een module kan op twee manieren ingezet worden door docenten:

  1. Als praktische opdracht bij domein F. Leerlingen kunnen dan zelfstandig een module kiezen. Voor de ene leerling zal dat pedagogiek kunnen zijn, een ander kiest voor een inleiding tot het recht en een derde voor krijgswetenschappen. Na zelfstandig studeren kunnen leerlingen een kort onderzoek doen en een verslag schrijven of een presentatie geven.
  2. U kunt ook enkele modules uitkiezen en daar een lessenserie voor het hele cluster aan wijden. Ook kunt u gastsprekers uitnodigen, denk hierbij aan het programma ‘Veteraan in de klas‘.