Nieuws september 2018

14 september 2018

Maatschappijwetenschappen

 • De belangrijkste vraag die we krijgen is of het lesboek havo deel 2 wel voldoende de eindtermen dekt. Daarom dit handige overzicht: waar vinden u en uw leerlingen¬†de eindtermen in havo lesboek deel 2?
 • Er zijn nog meer toevoegingen gedaan aan de www.maatschappijwetenschappen.nl, zoals
  • Een herschikking van pagina’s en indelingen zodat de ‘Online Portal MAW’ de centrale plek wordt om alle informatie over MAW te vinden.
  • Planners havo4+5 en vwo4+5 compleet
  • Alternatieve actuele contexten bij havo hoofdstuk 5 t/m 10 in plaats van de historische lijn
  • Collega Michiel Maasen vroeg om afbeeldingen bij hoofdstuk 11 havo als u bijv. een powerpoint of prezi wilt maken.
  • De pilot eindexamens bevatten verschillende opgaven die nuttig kunnen zijn als oefening of als toetsopgave. Deze opgaven dienen soms licht aangepast te worden om goed aan te sluiten bij de methode Seneca en bij de nieuwste eindtermen. We zijn gestart met de eerste aanpassingen.
 • Ook bij de Toetsenbank wordt hard gewerkt:
  • Er zijn toetsopgaven toegevoegd, zowel voor havo deel 2 als voor vwo deel 2.
  • De antwoorden voor mw-havo zijn bijgewerkt t/m paragraaf 13.2 en voor vwo t/m hoofdstuk 9.

 

Maatschappijleer

 • De antwoorden van hoofdstuk 2 havo (4e editie) zijn nu beschikbaar via de Toetsenbank / Community.
 • Er zijn meer toetsopgaven toegevoegd voor zowel de nieuwe havo methode als voor de huidige vmbo methode.
 • De samenvattingsvideo’s voor de havo bij hoofdstuk 1 en 2 zijn beschikbaar via ons YouTube kanaal.
 • De website www.maatschappij-leer.nl begint meer inhoud te krijgen, zo zijn de verwijzingen naar deze site in de nieuwe havo methode t/m hoofdstuk 4 actief gemaakt, waaronder een gelukstest, een waardentest en oefeningen bij verzorgingsstaat met Grondwetsartikelen en de functies van de verzorgingsstaat.

 

Digitale methode en veranderingen organisatie

 • De ontwikkeling van de experimentele digitale methode gaat door maar deze gaat langzaam. We liepen en lopen tegen wat uitdagingen aan waarvan sommige zijn opgelost en andere hobbels nog te nemen zijn.
 • De rechtsvorm van Seneca is veranderd per 1 juli 2018 in een BV om het mogelijk maken personeel in dienst te nemen en de aansprakelijkheid goed te regelen. Taken worden gedelegeerd en herschikt om het mogelijk te maken dat er zowel meer wordt ontwikkeld als professionelere wordt gecommuniceerd en geadministreerd.
 • Het ‘woud aan websites’ dat in zeer korte tijd moest worden opgezet wordt gekapt. We gaan toe naar 1 heldere structuur waar vandaan makkelijk gelinkt wordt naar de juiste informatie voor de juiste persoon: docent, leerling, boekenleveranciers, et cetera. Met eenzelfde layout.