Het geboortekaartje van Nederland

15 november 2016

Nu de verkiezingen in zicht komen, valt op dat politici  steeds vaker verwijzen naar het Plakkaat van Verlatinghe. In de derde editie van Seneca wordt ingegaan op dit bijzondere document en noemen we dit het geboortekaartje van Nederland. Maar wat is het eigenlijk? 

Op 26 juli 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. Met het document namen de noordelijke gewesten afstand van de Spaanse koning Filips II. Het Plakkaat wordt daarom ook wel gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden en een belangrijke voorloper van de Grondwet!

Ook politici pakken het geboortekaartje van Nederland er steeds vaker even bij:

– zaterdag 12-11-2016 pleitte Jesse Klaver in Trouw voor een Onafhankelijkheidsdag in Nederland. Hij koppelde dit aan het Plakkaat van Verlatinghe;

– in september  liet Sybrand Buma van het CDA in NRC (9-9-2016) weten het Plakkaat als symbool van de Nederlandse identiteit te beschouwen;

– in 2014 liet Mark Rutte trots aan Barack Obama deze Acte zien bij het bezoek van de president van de Verenigde Staten aan Nederland;

– in 2010 noemde Wilders dit plakkaat in een interview met Nu.nl. als symbool van macht terugveroveren op de elite.

Meer weten? Kijk dan op dit Kennislink artikel.