Privacy

Seneca hecht veel waarde aan privacy. Sterker nog: privacy is een belangrijk onderdeel van het zogeheten ‘mensenrechtendilemma’ in de onderwijsmethode Seneca. Aan de ene kant verlangen we allemaal persoonlijke vrijheid (incl. privacy) en aan de andere kant orde (controle, veiligheid). Daarom zullen debatten over privacywetgeving er over twintig jaar nog steeds zijn.

Op dit moment is Seneca bezig met het verbeteren van de privacy om tegemoet te komen aan de AVG. Veel belangrijker vinden we dat we de idealen achter de AVG ook delen: beveiliging van uw kostbare persoonsgegevens. De komende maanden zullen we daarom extra maatregelen nemen op dit gebied.

Hierbij vind u ons nieuwste Privacyreglement-Seneca-Burgerschap.