Verzorgingsstaat: les over Kinderhulp

12 januari 2022

Samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben we met het Servicehuis nagedacht over een les die past bij sociale ongelijkheid. De vraag “Hoe moeten we omgaan met armoede en arme mensen in Nederland?” hebben we centraal gesteld om armoede onder jongeren bespreekbaar te maken. Het resultaat is hier te vinden voor vmbo en voor havo/vwo.